گالری طلایی | پارچه دیواری و کاغذ دیواری پارچه ای

پارچه دیواری و کاغذ دیواری پارچه ای

پارچه دیواری از جمله وسایل تزئینی دکوراسیون های لوکس، دکوراسیون های داخلی منزل لوکس و خارجی محسوب می شود.مدل های تصاویر دکوراسیون های لوکس این روزها آکنده از کاغذ دیواری های پارچه ای می باشد: کاغذ دیواری خارجی و پارچه دیواری.

0%

Portrait only

2nd Floor, No.15, Narenjestan Diplomat Building, 7th Narenjestan Blvd., Farmanieh Cross, Up to Noboniad Sq., Pasdaran Ave., Tehran
Tel. +98 21 222 888 69 E-mail:marketing@talaei.ir
Designed by NiSa team

پـارسـی ENGLISH